UOKiK dostrzega zagrożenie nadmierną koncentracją. Kwestia przejęcia przez Sarantis marki Luksja w II etapie postępowania
UOKiK dostrzega zagrożenie nadmierną koncentracją. Kwestia przejęcia przez Sarantis marki Luksja w II etapie postępowania

UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie dotyczące przejęcia przez Sarantis od firmy PZ Cussons marki Luksja. Zdaniem UOKiK tej sprawie istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji.

Obie firmy, które zamierzają dokonać transkacji, zajmują się produkcją i dystrybucją produktów higieny osobistej. Grupa Sarantis sprzedaje produkty należące do 80 marek,  m.in. STR8, Kolastyna, Jan Niezbędny. W Polsce grupa ta sprzedaje przede wszystkim mydła w kostce, żele pod prysznic, dezodoranty, perfumy, a także detergenty oraz produkty dla gospodarstwa domowego.

Nabywana przez Sarantis część mienia należy do dwóch spółek: PZ Cussons (International) oraz PZ Cussons Polska, które prowadzą podobną działalność. W Polsce kosmetyczne i detergentowe marki PZ Cussons to Luksja, Carex oraz Morning Fresh. Planowana akwizycja dotyczy jedynie marki Luksja.

Jednak z danych przekazanych UOKiK przez przejmującą spółkę wynika, że po koncentracji mogłoby dojść do ograniczenia konkurencji na polskim rynku w kategorii mydła w kostce.

Dlatego konieczne jest przeprowadzenie badania rynku, w którym UOKiK będzie weryfikował otrzymane informacje. W szczególności konkurentów i kontrahentów uczestników koncentracji na tym rynku.

Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia. Na tym etapie spółka może również wycofać wniosek.  Zgodnie z prawem antymonopolowym, UOKiK w takiej sytuacji obligatoryjnie umorzy prowadzone postępowanie, a zgłoszona koncentracja nie dojdzie do skutku.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.

# Newsy producenci
reklama