Premiera raportu „Green Generation. Wspólnie na rzecz Ziemi”
Premiera raportu „Green Generation. Wspólnie na rzecz Ziemi”

16. stycznia miała miejsce premiera raportu „Green Generation. Wspólnie na rzecz Ziemi” poświęconego tematyce ekologii. Podczas wydarzenia Katarzyna Czuchaj-Łagód z firmy badawczej Mobile Institute przedstawiła wyniki i najważniejsze wnioski z badania, jakie zostało przeprowadzone na grupie 2046 internautów.

Zwrócono uwagę między innymi na to, że świadomość obecnego stanu środowiska i zmian klimatycznych w Polsce jest niska. Małe jest też zainteresowanie tematem ekologii. Zgodnie z wynikami badania - z opinią, że klimat na świecie się ociepla, zgadza się jedynie 47% internautów, a informacje dotyczące zmian środowiska naturalnego śledzi 32%.

Inne wnioski to m.in. bardzo małe zainteresowanie stanem środowiska młodych osób (w wieku 15-24 lata), a także znaczna dysproporcja pomiędzy kobietami i mężczyznami w tym zakresie, wskazująca na znacznie większe znaczenie tematu ekologii wśród kobiet.

Z pozytywnych informacji podkreślono, że większość Polaków podejmuje już różnorodne działania proekologiczne na co dzień, m.in. segregując śmieci, oszczędzając wodę i energię, a także rozsądniej wybierając produkty podczas zakupów, a nierzadko dając im też „drugie życie”, oddając potrzebującym lub odsprzedając.

34% badanych zadeklarowało, że chętniej kupują produkty marek, które działają zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a ekologiczność produktów jest czynnikiem zakupowym rozważanym już przez 2/3 konsumentów.

Zwrócono też uwagę na bardzo wysoką świadomość klientów e-commerce w kontekście ekologii. Okazuje się, że aż ¾ z nich zauważa różne nieekologiczne zachowania sklepów, głównie w zakresie pakowania i dostaw. Dodatkowo, badanie pokazuje, że generalnie konsumenci oczekują od marek, że te wyznaczą dobre praktyki i wesprą konsumentów w zachowaniach proekologicznych.

Podczas eventu odbył się też panel dyskusyjny dotyczący zmian w prawie w kontekście ocieplenia klimatu i postępującego zanieczyszczenia środowiska, pt. „Czy zmiany w prawie wymuszają zachowania proekologiczne czy odwrotnie, to prawo stara się nadążyć za trendami społecznymi?”. Panel poprowadziła dr Katarzyna Barańska - radca prawny z PwC Legal, a głos ekspercki zabrali Blanka Chmurzyńska-Brown - dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, Monika Susałko - radca prawny w Kancelarii Lubasz i Wspólnicy, Robert Kostera – dyrektor ds. sprzedaży w E.Pack Sp. z o.o., Jakub Jedliński - kierownik zespołu operacji i rozwoju w innogy go!, dr Maciej Kawecki - dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie i counsel w Maruta Wachta oraz architekt Piotr Kuś - projektant w Pracowni Punkt Zero.

Uczestnicy panelu zwrócili uwagę na konieczność współpracy różnych podmiotów (władze, organizacje, firmy) w obszarze prawa, które powinno nie tylko wymagać od marek działań proekologicznych, ale także proponować ułatwienia przy wdrażaniu eko-rozwiązań, co się obecnie dzieje w bardzo małym stopniu.

Wyjątkiem jest ustawa o elektromobilności, która miała niebagatelne znaczenie dla rozwoju innogy go! Podczas panelu podkreślona została także waga „popytu” na eko-zmiany wśród konsumentów, bez czego zapisy prawne mogą się okazać „martwymi”, a w konsekwencji omijanymi przez Polaków. Eksperci zwrócili też uwagę na fakt, że podlegające im organizacje i marki bardzo często samoczynnie zaczęły działać na rzecz zmian proekologicznych wewnątrz, a także na zewnątrz – edukując konsumentów – niejako wyprzedzając regulace prawne.

Więcej na temat raportu piszemy tutaj.

# Newsy producenci
 reklama