Miraculum podało wyniki za trzeci kwartał - sprzedaż wzrosła rok do roku
Miraculum podało wyniki za trzeci kwartał - sprzedaż wzrosła rok do roku

Miraculum odnotowało 0,83 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,67 mln zł wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,23 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 5,7 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo trudnego otoczenia rynkowego (panująca epidemia) spółka zanotowała wzrost sprzedaży o 9% w Q3 2020 roku w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawie uległy wszystkie wskaźniki - wzrostowi sprzedaży towarzyszyła redukcja kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, co przełożyło się na poprawę wyniku na działalności operacyjnej - redukcja straty niemalże o połowę. Wskaźnik EBITDA także uległ znaczącej poprawie, co przekłada się na niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Spółka w najbliższych miesiącach planuje dalszy rozwój wybranych marek - JOKO, Miraculum, Paloma, Tanita - poprzez wdrożenie nowych linii produktowych., które powinny przełożyć się na wzrost sprzedaży i przyczynić się do dalszego rozwoju spółki" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

# Newsy producenci
 reklama