MENU zamknij MENU

Wszystko o polskiej branży kosmetycznej

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego negocjuje projekt Ustawy o produktach kosmetycznych
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego negocjuje projekt Ustawy o produktach kosmetycznych

Otrzymaliśmy pismo z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego dotyczące konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 15 maja 2017 r. w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i dotyczyła projektu ustawy o produktach kosmetycznych. Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Związku, jest zadowolona z przebiegu negocjacji, w których większość postulatów branży została uzwględniona. Proces legislacyjny jeszcze wciąż w toku, więc ręke na pulsie należy trzymać do końca.

W konferencji ze strony Związku wzięły udział:

 • Blanka Chmurzyńska-Brown, Ewa Starzyk, Monika Grzybowska (biuro Związku)
  oraz Uczestniczki Grupy Legislacyjnej:
 • Anna Frydrych (Orkla Care S.A.),
 • Beata Iwanienko (L’Oreal Polska Sp. z o.o.),
 • Karolina Bazela (Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o.) - jako reprezentantka Konfederacji Lewiatan,
 • Monika Granecka (Sanofi-Aventis Sp. z o.o.) - jako reprezentantka PASMI,
 • Ewa Gajewska (Oriflame Products Poland Sp. z o.o.) - jako reprezentantka PSSB.

W ocenie Związku i firm członkowskich biorących udział w uzgodnieniach, konferencja zakończyła się sukcesem - większość postulatów organizacji została uwzględniona.

Podsumowanie głównych ustaleń podczas konferencji uzgodnieniowej:

Język dokumentacji
Główny postulat Związku dotyczył języka dokumentacji. W projekcie ustawy zaproponowano pierwotnie, aby cała dokumentacja produktu kosmetycznego udostępniana była w języku polskim.

Główny Inspektorat Sanitarny zgodził się na zapis w projekcie ustawy o produktach kosmetycznych, iż w języku polskim musi być udostępniana część B raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Oznacza to, że dane źródłowe wykorzystywane do oceny bezpieczeństwa (dane toksykologiczne, specyfikacje surowców) oraz wyniki badań mogą być udostępniane w języku angielskim. To ogromny sukces Związku i jego członków. Tłumaczenie całości dokumentacji na język polski generowałoby ogromne koszty po stronie przedsiębiorców.

Inspektorat zaznaczył jednakże, iż część B raportu bezpieczeństwa obejmuje nie tylko wniosek końcowy z oceny bezpieczeństwa (czyli stwierdzenie, że produkt jest bezpieczny), ale również rozumowanie naukowe, które do takiego wniosku prowadzi wraz z omówieniem marginesów bezpieczeństwa i innymi elementami wymienionymi w załączniku I do rozporządzenia 1223/2009/WE. Inspektorat zauważa w tym obszarze określone problemy rynkowe. Związek jednocześnie zobowiązał się do przeprowadzenia akcji edukacyjnej skierowanej do wszystkich uczestników rynku wyjaśniającej, jak powinna być prawidłowo skonstruowana część B Raportu Bezpieczeństwa. Główny Inspektorat Sanitarny zapowiedział, iż po jakimś czasie funkcjonowania ustawy o produktach kosmetycznych dokona przeglądu rynku. Tym sposobem sprawdzi czy dokumentacja w języku angielskim jest przygotowywana właściwie, czyli zgodnie z przepisami rozporządzenia 1223/2009/WE.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia 1223/2009/WE
Część kar za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia została obniżona:

 • Kara za brak notyfikacji produktu w systemie CPNP została obniżona do 35 000 PLN (z pierwotnie proponowanych 100 000 PLN),
 • Kara za brak pobierania próbek zgodnie z art. 12 rozporządzenia została zmniejszona do 10 000 PLN (z 50 000PLN),
 • Kara za brak notyfikacji produktu kosmetycznego w CPNP została zmniejszona do 35 000 PLN (z proponowanych 100 000 PLN),
 • Kara za brak lub niezgodność oznakowania produktu kosmetycznego do 75 000 PLN (z proponowanych 100 000 PLN),
 • Kara za brak zgłoszenia zakładu do rejestru zakładów do 50 000 PLN (z proponowanych 100 000 PLN).

Zgłoszenia zakładów do rejestru zakładów będą mogły być dokonywane drogą elektroniczną (a nie wyłącznie w formie pisemnej).

Główny Inspektorat Sanitarny deklaruje, że proporcjonalność naliczania kar administracyjnych będzie zachowana zgodnie z najnowszymi wymaganiami zawartymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Najnowsze zmiany KPA przewidują, że wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ administracji publicznej bierze pod uwagę szereg elementów, m.in. wagę naruszenia, uprzednie ukarania oraz działania naprawcze podmiotów podjęte w celu uniknięcia skutków naruszenia.

Dalsze prace i wejście w życie
Prace nad projektem ustawy potrwają co najmniej do końca 2017. Dopiero we wrześniu 2017 projekt zostanie skierowany do sejmu. Zgodnie z aktualnie przewidywanym harmonogramem prac nad projektem ustawy, przepisy ustawy będą stosowane od września 2018. Zgodnie z ustaleniami międzyresortowymi vacatio legis na zgłaszanie zakładów do rejestru zakładów dla przedsiębiorców prowadzących już działalność może być wydłużone z aktualnie proponowanych 9 do 15 miesięcy.

Związek dziękuje Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, Uczestnikom Grupy Legislacyjnej oraz wszystkim reprezentantom firm członkowskich za udział w przygotowaniu stanowiska Związku, a także za uczestnictwo w dzisiejszych negocjacjach.   

W najbliższych dniach biuro prześle członkom Związku aktualny, uzupełniony i kompletny tekst projektu ustawy z naniesionymi poprawkami, które zostały uzgodnione.

# Newsy producenci
baner wewnętrzny

NEWSLETTER

Zapisz się już dzisiaj!

Chcesz być na bieżąco? Nasz newsleter jest dla Ciebie idealny!