MENU zamknij MENU

Wszystko o polskiej branży kosmetycznej

Harper Hygienics: pierwszy kwartał jeszcze na minusie, ale już z nowym inwestorem strategicznym
Harper Hygienics: pierwszy kwartał jeszcze na minusie, ale już z nowym inwestorem strategicznym

Harper Hygienics S.A., producent wyrobów higieniczno-kosmetycznych pod marką Cleanic, Kindii i Presto oraz pod markami własnymi sieci handlowych, zanotował w 1Q 2017 roku 45,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 8% w ujęciu rok do roku. EBITDA wyniosła -2,4 mln zł wobec 4 mln zł w 1Q 2016. Grupa zakończyła kwartał stratą netto wysokości 6,2 mln zł wobec1,4 mln zł straty netto rok wcześniej.

Spadek przychodów w ujęciu rok do roku to przede wszystkim efekt niższej sprzedaży wyrobów z segmentu bawełnianego na rynki wschodnie, wynikającej z zakończenia kontraktu marki własnej dla kontrahenta rosyjskiego oraz niższej sprzedaży na Ukrainę. Na rynku polskim dynamika sprzedaży w ujęciu rok do roku jest negatywna, lecz kwartał do kwartału jest pozytywna i wynosi +11%, ponadto Spółka zanotowała dodatnie dynamiki sprzedaży na innych, niż wschodnie, rynkach eksportowych. Według danych Nielsen Harper utrzymał pozycję lidera rynkowego w Polsce we wszystkich swoich kluczowych kategoriach.

Na niższy r/r zysk brutto Spółki w pierwszym kwartale 2017 wpływ miały następujące czynniki: presja cenowa ze strony odbiorców dyskontowych, wyższe koszty płac pracowników produkcyjnych i wyższe ceny jednego z głównych surowców - wyczesów bawełnianych. Ponadto, wyniki Harpera obciążone były jednorazowymi kosztami, związanymi z prowadzonymi i zakończonymi w 1Q 2017 procesami strategicznymi (pozyskaniem inwestora i równolegle prowadzonymi przygotowaniami do podwyższenia kapitału) w łącznej kwocie 2,3 mln zł.

Wyniki finansowe Harpera za 1Q 2017 roku odzwierciedlają wymagającą sytuację rynkową w Polsce, a także zmiany zachodzące na rynkach wschodnich. Ponadto, jak wskazano powyżej, wpłynęły na nie jednorazowe koszty związane z procesami strategicznymi. Warto jednak podkreślić, że efekcie ich zakończenia Spółka pozyskała inwestora strategicznego - iCotton grupy Cotton Club. Począwszy od kwietnia 2017 widoczne są pozytywne efekty współpracy operacyjnej z nowym inwestorem, w szczególności w zakresie ekspozycji na rynki wschodnie. Warto podkreślić, że współpraca ta znajduje odzwierciedlenie nie tylko w poziomie przychodów Grupy, ale przede wszystkim w rentowności działalności, ponieważ dzięki temu linia Arvell będzie mogła pracować z wykorzystaniem pełnych dostępnych mocy

- podsumowuje Agnieszka Masłowska, Członek Zarządu, CFO Harper Hygienics S.A.

# Newsy producenci
baner wewnętrzny

NEWSLETTER

Zapisz się już dzisiaj!

Chcesz być na bieżąco? Nasz newsleter jest dla Ciebie idealny!