MENU zamknij MENU

Wszystko o polskiej branży kosmetycznej

Dobre wyniki Henkla w drugim kwartale 2017 roku
Dobre wyniki Henkla w drugim kwartale 2017 roku

W drugim kwartale roku Henkel odnotował bardzo dobre wyniki, osiągając rekordowy poziom sprzedaży kwartalnej, skorygowanego zysku operacyjnego i marży EBIT, a także zysku na akcję uprzywilejowaną. Przyczyniły się do tego wszystkie trzy sektory biznesowe − powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel. Przychody ze sprzedaży wzrosły znacząco, do ok. 5,1 mld euro.

Nastąpił dalszy wzrost skorygowanego zysku z działalności operacyjnej oraz skorygowanej marży EBIT. Odnotowaliśmy również dwucyfrowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną. Tak dobre wyniki zostały osiągnięte pomimo niezwykle trudnych warunków rynkowych.

Przewidujemy dalszą zmienność i niepewność otoczenia rynkowego w ciągu roku. Kursy walut prawdopodobnie nadal będą się wahać, a − według naszych prognoz − niekorzystna koniunktura na rynku dóbr konsumpcyjnych utrzyma się. Dołożymy wszelkich starań, aby kontynuować rozwój naszej firmy i zrealizować strategiczne cele, jakie sobie stawiamy

− powiedział Hans Van Bylen.

Podtrzymujemy prognozę wyników na rok obrotowy 2017. Spodziewamy się wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2%−4%. Przewidujemy również, że skorygowana marża EBIT zwiększy się do ponad 17,0%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 7%–9%.

- dodał.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za drugi kwartał 2017 r.
Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał 2017 r. osiągnęły rekordowy poziom 5,098 mld euro, rosnąc w ujęciu nominalnym o 9,6% w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku. Transakcje przejęć i zbycia aktywów odpowiadały za 7,4% tej kwoty i związane były przede wszystkim z nabyciem spółki The Sun Products Corporation. Wpływ różnic kursowych był w ostatecznym rozrachunku neutralny. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − o 2,2%.

W utrzymujących się trudnych warunkach rynkowych, charakteryzujących się silną presją promocyjną i cenową, region Europy Zachodniej odnotował niewielki spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,2%. We wszystkich pozostałych regionach geograficznych nastąpił wzrost tej pozycji − w Europie Wschodniej o 5,2%, w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu o 1,1%, w Ameryce Północnej o 3,2%, w Ameryce Łacińskiej o 6,1%, a w regionie Azji i Pacyfiku o 4,8%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 909 mln euro i był wyższy o 11,0%. Do jego wzrostu przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe. Skorygowana rentowność sprzedaży (EBIT) wzrosła o 0,2 p.p., do poziomu 17,8%. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się o 10,7%, z kwoty 1,40 euro do 1,55 euro. Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 5,2%, co oznacza poprawę o 0,1 p.p.

W sektorze Beauty Care (kosmetyki), sprzedaż w ujęciu organicznym osiągnęła podobny poziom, jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 0,9%, do kwoty 997 mln euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 4,3% i wyniósł 180 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży także bardzo istotnie się zwiększyła, do rekordowego poziomu 18%.

W drugim kwartale sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) odnotował wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 2,1%. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 26,6% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, osiągając wartość 1,703 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny był wyższy o 22,2% i wyniósł 298 mln euro. Przejęta spółka The Sun Products Corporation miała istotny udział w wynikach sprzedaży i zysku operacyjnym. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,5%.

Bardzo dobre wyniki działalności za pierwsze półrocze 2017 r.
Po raz pierwszy w historii Henkla półroczne przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 10 mld euro, zwiększając się o 11,5%, do 10,162 mld euro. Przychody w ujęciu organicznym, tj. po skorygowaniu o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, istotnie wzrosły, o 3,1%, w czym miały swój udział wszystkie trzy sektory biznesowe. Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 12,3%, z 1,570 mld euro do 1,763 mld euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła z 17,2 % do 17,4%. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 10,9% czyli o 0,29 euro, z 2,67 euro do 2,96 euro.

Sektor Beauty Care (kosmetyki) wykazał wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,1%. Skorygowana rentowność sprzedaży znacząco wzrosła, do 17,4%. Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) osiągnął wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,5%. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,4%.

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła -2,342 mld euro (31 grudnia 2016 r.: -2,301 mld euro).

Podtrzymanie prognozy na 2017 r.
Henkel podtrzymuje prognozę wyników na rok obrotowy 2017. Spółka przewiduje wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w każdym z sektorów biznesowych w przedziale między 2% a 4%. Spodziewana jest także poprawa skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT) w ujęciu rok do roku, do poziomu powyżej 17,0%. Natomiast wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) ma wynieść pomiędzy 7% a 9%.

# Newsy producenci
baner wewnętrzny

NEWSLETTER

Zapisz się już dzisiaj!

Chcesz być na bieżąco? Nasz newsleter jest dla Ciebie idealny!