MENU zamknij MENU

Wszystko o polskiej branży kosmetycznej

Działalność drogerii Dayli zawieszona
Działalność drogerii Dayli zawieszona

Zgodnie z pismem Zarządcy Kerdos Group SA w związku z wypowiedzeniem ramowej umowy komisu przez La Rose sp. z o.o. a w konsekwencji utratą przez Dayli zdolności sanacyjnych - działalność operacyjno-handlowa wszystkich sklepów sieci Dayli została (do odwołania) zawieszona.

W komunikacie poinformowano, że mając na względzie konieczność zabezpieczania majątku spółki znajdującego się w placówkach handlowych Dayli, Zarządca wydał szereg zarządzeń zobowiązujących poszczególne Działy Pionu Organizacyjnego Dayli do podjęcia stosownych działań.

Z uwagi na coraz częstsze oświadczenia wynajmujących w przedmiocie wypowiedzenia umów najmu i wezwań do wydania lokalu Zarządca podejmuje wszelkie możliwe działania nakierowane na uregulowanie statusu placówek handlowych, do których Dayli utraciła tytuł prawny.

Zarządca w piśmie do Sędziego Komisarza zwraca również uwagę, że na obecnym etapie postępowania wykonanie Postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 26.01.2017r. w przedmiocie sprzedaży zapasu handlowego Spółki jest niezwykle trudne do wykonania z uwagi na stopniowe zmniejszanie integralności sieci Dayli (dostępnych jest około 30 lokalizacji w których Dayli posiada placówki handlowe).

Jednocześnie wyprzedawanie zapasu w aktualnym etapie postępowania może utrudnić możliwą sprzedaż całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Dayli w ewentualnym postępowaniu upadłościowym lub jeszcze na etapie niniejszego postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku pojawienia się inwestora.
Zapas handlowy stanowi istotny składnik majątku Dayli, a jego zachowanie może zwiększyć atrakcyjność przedsiębiorstwa mając jednocześnie pozytywny wpływ na projekcje podmiotu zainteresowanego jego nabyciem.

źródło: raport bieżący Kerdos Group

# Newsy handel
baner wewnętrzny

NEWSLETTER

Zapisz się już dzisiaj!

Chcesz być na bieżąco? Nasz newsleter jest dla Ciebie idealny!